wizyt rekr

Szanowni Rodzice przyszłych Uczniów Szkoły Podstawowej!

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące  trybu rekrutacji.
Prosimy o zapoznanie się z terminarzem umieszczonym poniżej.
W razie pytań, zapraszamy do sekretariatu szkoły lub prosimy o kontakt telefoniczny.

(do pobrania przez kliknięcie w poniższe linki)

Terminy - zarządzenie Wójta Gminy Rudnik

Zasady składania zgłoszeń i wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do szkoły (dla dzieci z obwodu szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia

Wniosek o naukę języka mniejszości narodowej - j. niemiecki

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dot. uczestnictwa w lekcjach religii