wizyt swietlica

Cele i zadania działalności świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele:

- tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,

- zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

- zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

- pomoc w odrabianiu prac domowych,

- rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

- rozwijające umiejętności manualne
(zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),

- doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela
(czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata
(czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

- kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi
(rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 10 pytań),

- kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy
(konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne),

- wyzwalające ekspresję twórczą
(prace plastyczno-techniczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),

- zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową
(gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),

- relaksujące i wyciszające
(relaks na dywanie, dowolne zabawy dzieci).

 Godziny pracy świetlicy:

Dzień Godziny
Poniedziałek 07:00 - 16:00
Wtorek 07:00 - 16:00
Środa 07:00 - 16:00
Czwartek 07:00 - 16:00
Piątek 07:00 - 16:00

 

Regulamin świetlicy - zobacz

Regulamin stołówki - zobacz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - zobacz

Zgoda na samodzielny powrót ucznia ze szkoły - zobacz