wizyt df

DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023r. – 01 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe w województwie śląskim: 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:  - 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Dodatkowy dzień wolny propnowany do odpracowania:

2 maja 2024r- po odpracowaniu w dniu 16 września 2023r.

 

Dni wolne od zajęć proponowane przez dyrektora:

2 - 3 listopada 2023r.

2 stycznia 2024r.

14,15,16 maja 2024r.

31 maja 2024r.

 

Dniami wolnymi są również dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ustalonymi przez dyrektora szkoły są:
xxx