wizyt egz

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022r.
w sprawie terminów egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku:


Termin egzaminu ósmoklasisty:

a)  język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka– 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 9:00

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty :

a)  język polski – 12 czerwca 2023 r. (ponieidziałek) godz. 9:00

b)  matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) godz. 9:00


Termin ogłoszenia wyników egzaminu -  03 lipca 2023r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym -  06 lipca 2023r.
 
 
TERMINY KLASYFIKACJI:
klasyfikacja śróroczna - 12 stycznia 2023r.
klasyfikacja roczna - 16 czerwca 2023r.