"Ratujemy - uczymy ratować" - jak co roku

42 minUczniowie klas I -III, jak co roku, wzięli udział w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu "Ratujemy - uczymy ratować".  We współpracy z fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, umożliwiamy dzieciom poznawanie podstawowych zasad udzielania pomocy poszkodowanym, głównie poprzez ćwiczenia praktyczne. 


Kolejne czynności tj. wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej czy resuscytacja krążeniowo - oddechowa, przypominane regularnie i ćwiczone cyklicznie dają szanse na to, by w sytuacji zagrożenia życia,  wiedzieć  jak się zachować.

Wyćwiczone wielokrotnie zachowania, pozwalają mieć świadomość, że kiedy od nas może zależeć życie innej osoby, będziemy umieli zachować "zimną krew" i będziemy działać skutecznie.  To zapewne pozwala mieć  poczucie bezpieczeństwa w różnych codziennych sytuacjach.

 

Daniela Płoszczyca