AKTYWNI BŁĘKITNI - na pikniku edukacyjnym

38 min

"Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie" 
- certyfikat potwierdzający realizację programu edukacyjnego odebraliśmy w dniu 19.06. br. podczas pikniku edukacyjnego, organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z partnerami (policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne) w Pławniowicach koło Gliwic. 

 

 

Znaleźliśmy się w gronie 5 szkół z województwa śląskiego i opolskiego, które zostały nagrodzone za wysoki stopień kreatywności w realizacji działań w ramach całorocznego projektu PGW Wody Polskie. Oprócz certyfikatu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne do zajęć związanych z wodą.

38 054

W mijającym roku szkolnym nasi uczniowie, realizowali różne zadania na zajęciach przedmiotów przyrodniczych i kółka ekologicznego, głównie dzięki utworzonej rok wcześniej "zielonej pracowni" pod hasłem "H2O - tajemnca życia". Brali udział w akcjach, wydarzeniach i spotkaniach, które wpisały się w cele programu "Aktywni Błękitni", m. in.:

• wyrobienie poprawnych nawyków wykorzystywania wody i wyposażenie ich w podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, w tym edukacji wodnej,
• promowanie dobrych praktyk w obszarze gospodarki wodnej,

• uświadomienie uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na rozwój oraz zdrowie
fizyczne i psychiczne człowieka,
• wyrobienie aktywnych postaw dotyczących ochrony wody i rozwijanie nawyku dbania o stan
środowiska w domu, w szkole i w miejscu zamieszkania,
• promowanie ekologicznego stylu życia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
• pozyskiwanie partnerów oraz wsparcia podczas organizowanych działań,
• nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami propagującymi sporty wodne oraz naukę pływania,
• zachęcanie młodych ludzi do bezpiecznego uprawniania turystyki wodnej, bezpiecznego
spędzania czasu nad wodą, przeżywania przygód i odkrywania ciekawych miejsc.

Dziękujemy PGW Wody Polskie za docenienie naszych proekolgicznych działań.
Cieszymy się z przyznanego wyróżnienia, które będzie inspiracją  do pracy w nowym roku szkolnym. 

Daniela Płoszczyca