Odeszła wieloletnia pracownica szkoły

G Rz minZ głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci w dniu 9.11. 2022 r.

ś. p.
GERTRUDY RZODECZKO

emerytowanej pracownicy obsługi naszej szkoły.
We wspomnieniach tych, którzy z nią współpracowali została zapamiętana jako osoba pogodna, bardzo uczynna i rzetelny, obowiązkowy pracownik.

Pokój jej duszy.

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.