Zadanie 15 - W drodze do samooceny i samokontroli

samoocena 00
 
 
„Świadomość, że się czegoś nie wie czy nie umie,
jest pierwszym krokiem do nauczenia się tego”.
                                                                                         J. Królikowski
 
 
 
 
Prowadzenie zeszytów rozwoju, to ważny element autoedukacji dzięki któremu:
zeszyt rozwoju 001
- zastępujemy kontrolę samokontrolą oraz ocenę samooceną;
- wpływamy na poszerzenie udziału w samodzielnym podejmowaniu działań;
- uświadamiamy sobie współodpowiedzialność za efekty kształcenia;
- doskonalimy umiejętności własnej sprawności fizycznej.
 
Systematycznie i rzetelnie prowadzona samokontrola i samoocena stanu zdrowia dostarcza ważnych informacji o zmianach zachodzących w organizmie pod wpływem udziału w aktywności ruchowej.
 
Istnieje wiele prób oceniających jakość pracy naszego organizmu. Zapoznajcie się z jedną z nich.
 
Próba z zatrzymaniem oddechu.
 Przeprowadzenie tej próby pozwoli Ci zorientować się co do własnej siły woli, odporności psychicznej, reakcji na obciążenia fizyczne.
 
W toku systematycznych ćwiczeń czas Twojego bezdechu powinien się przedłużać.
Skracanie czasu bezdechu świadczyć może o zaburzeniach układu oddechowego, czy wręcz
o przemęczeniu organizmu.
 
Opis próby:
Nie wykonuj tej próby sam – poproś o asekurację osobę dorosłą.
Siedząc na krześle spokojnie i z rozluźnionymi mięśniami, weź umiarkowanie głęboki wdech (ściskając palcami nos) i zatrzymaj go tak długo, jak możesz.
Czas zatrzymania oddechu określ za pomocą stopera lub sekundnika zegarka, w sekundach.
Uzyskany wynik porównaj z wynikami w tabeli.
wiek w latach chłopcy dziewczęta
10  32  31
 11  35  33
 12  38  35
13 41 37
14 44 39
15 48 40
 
Zasady racjonalnego treningu.
1. Buduj swoją formę stopniowo
Organizm należy powoli i systematycznie wdrażać do coraz większych obciążeń i rosnącej intensywności ćwiczeń.
 
2. Ćwicz na poziomie swoich możliwości
Jeśli zaplanowany trening okaże się zbyt męczący i trudny do wykonania, zmień ilość powtórzeń i czas.
 
3. Zmieniaj intensywność treningu.
Urozmaicaj program zajęć, wprowadź zamiennie różne formy aktywności ryuchowej.
 
4. Przestrzegaj kalendarza treningowego.
Prowadzenie zeszytu rozwoju – własnej dokumentacji treningowej, pomoże ci kontrolować przebieg ćwiczeń i uprawiać je systematycznie.
 
5. Przed każdym treningiem stosuj rozgrzewkę.
Wykonana prawidłowo rozgrzewka chroni organizm przed kontuzjami , zapewnia większą skuteczność treningu.
 
6. W czasie ćwiczeń prawidłowo oddychaj.
Przy intensywnych ćwiczeniach nie wstrzymuj oddechu, wydychaj powietrze z płuc, kiedy wysiłek i napięcie mięśniowe jest największe.
 
7. Więcej nie zawsze oznacza lepiej.
   Pierwsze objawy przetrenowania to: nagła utrata wagi ciała, ciągłe bóle mięśniowe, wzmożone pragnienie, spadek aktywności.
 
Odnowa biologiczna:
samoocena 05
To kompletne oddziaływanie na organizm za pomocą różnych środków i zabiegów w celu przywrócenia mu sprawności.
 
Na proces podstawowej odnowy powinny składać się:
 
Kąpiel
samoocena 02
Kąpiel zaczynamy ok. 15 minut po treningu. Temperatura wody winna mieć tyle stopni, ile Twoje ciało. Potem zwiększaj ją nieznacznie, a na koniec obniżaj.
 
Sen
samoocena 03
Zapotrzebowanie na sen jest sprawą indywidualną i wynosi od 8 d o10 godzin na dobę. Dla intensywnie trenujących bardzo korzystne są krótkie, 20-30 minutowe drzemki w ciągu dnia.
 
Odżywianie
samoocena 04
Podejmując ćwiczenia fizyczne każdego dnia należy dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość naturalnych witamin. W ułożeniu właściwej diety pomoże Ci piramida żywienia.
Niezwykle ważnym elementem odżywiania jest woda, która powinna być głównym płynem spożywanym przed, w czasie i bezpośrednio po wysiłku.
Zalecane jest picie chłodnej wody, która krócej pozostaje w żołądku i dodatkowo obniża temperaturę ciała.
 
Każdy wysiłek trwający 30 minut wymaga wypicia pół litra wody.
 
Zadania na szóstkę – zainwestuj w nowy rok szkolny!
Zadanie na szóstkę - Zapiski z zeszytu rozwoju (IX 2020) - zamieszczone są w zakładce "Uczniowie pozytywnie zakręceni" 
 
W zeszycie rozwoju:
- prowadź dokumentację swojej aktywności ruchowej;
- napisz wypracowanie pt. „ Moje wakacje na sportowo”.
Przykłady z ubiegłych lat: 
samoocena 06
 
 lub opowiadanie o tematyce olimpijskiej.
samoocena 07asamoocena 08samoocena 09
 
Powyższa lekcja realizuje podstawę programową z wychowania fizycznego:
 
Kompetencje społeczne. Uczeń:
- identyfikuje swoje mocne strony budując poczucie własnej wartości , planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron nad którymi należy pracować.
- wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
 
W zakresie wiedzy. Uczeń:
- opisuje pozytywne mierniki zdrowia.
-wymienia testy do pomiaru sprawności fizycznej.
- wymienia czynniki które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ.
 
W zakresie umiejętności uczeń:
- ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej.
- opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcję między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym.
 
 
Grażyna Kwiecień