Zadanie nr 5 - Testy diagnostyczne

test avatarTesty diagnostyczne przeprowadzamy wspólnie dwa razy
w trakcie roku szkolnego. Ich celem jest zainteresowanie Was swoim rozwojem biologicznym, a zwłaszcza sprawnością fizyczną od której w znacznym stopniu zależy stan Waszego zdrowia, samopoczucia, wygląd, powodzenie w życiu,
a także postępy w nauce.

 

 

Zaproponowałam Wam najpopularniejsze próby sprawności fizycznej stosowane w szkole, wśród nich są takie które możecie przeprowadzić w swoim domu w czasie wolnym, ze swoimi najbliższymi. Jak wiecie dla każdej próby opracowane są normy sprawności fizycznej ,
które łącznie z ocenami zbliżonymi do stopni stawianych w szkole zamieszczono w tabelach.

Za ich pomocą możecie porównywać swoje osiągnięcia z osiągnięciami uzyskiwanymi w kraju,
w podobnych próbach , przez tysiące chłopców i dziewcząt.

 

PRZYPOMINAM !!!!

Najważniejszy jest postęp w uzyskiwanych wynikach.

 

Zadanie na dziś:

Wykonaj w domu dwie próby:

1. - skok w dal z miejsca 

2. - siła mięśni brzucha

Uzyskane wyniki zapisz w zeszycie rozwoju.

 

SKOCZNOŚĆ

 

test avatarkliknij w obrazek

Zanim rozpoczniesz test, zapoznaj się z instruktarzem zawartym w krótkim filmie.

 

W przypadku tej próby jest to szczególnie ważne,
gdyż jej wynik w dużym stopniu uzależniony od poprawności technicznej wykonania.

 

 

OPISY PRÓB, TABELE NORM I OCEN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

(Jerzy Barankiewicz „ABC sprawności fizycznej”)

 

SKOK W DAL Z MIEJSCA

Sprzęt i pomoce: taśma miernicza (metr krawiecki, taśma pomiarowa, metr stolarski drewniany itp.) elastyczne podłoże (w pokoju, przedpokoju, ew. trawnik przed swoim domem)

 

Sposób wykonania: Stajesz w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią. Następnie pochylasz tułów, uginasz nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża skaczesz jak najdalej.

 

Wynik: z trzech wykonanych skoków ocenia się najdłuższy.

 

Uwagi: Długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez Twoją piętę. Jeżeli po wykonaniu skoku przewrócisz się do tyłu, skok powtarzasz.

test skok rys

 

CHŁOPCY

Normy i oceny dla chłopców w skoku w dal z miejsca (w cm)

tabela skok ch 1

DZIEWCZĘTA

Normy i oceny dla dziewcząt w skoku w dal z miejsca (w cm)

tabela skok dz 1

 SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA

OPISY PRÓB, TABELE NORM I OCEN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

(Jerzy Barankiewicz „ABC sprawności fizycznej”)

 

ŚIADY Z LEŻENIA W CZASIE 30 SEK.

 

Sprzęt i pomoce: czasomierz (zegarek, stoper), mata (koc, dywan), partner (rodzice , rodzeństwo)

Sposób wykonania: Kładziesz się na plecach (na materacu, dywanie) tak, aby nogi były ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90stopni, a stopy rozstawione na odległość około 30 cm. Ręce splecione palcami kładziesz na karku. Partner klęka między Twoimi rozstawionymi stopami i przyciska je tak, aby dotykały podłoża całą powierzchnią. Gdy jesteście przygotowani do rozpoczęcia próby, na uzgodniony sygnał przechodzisz do siadu i dotykasz łokciami kolan, a następnie natychmiast (bez żadnej przerwy) powracasz do leżenia na plecach i znowu wykonujesz siad. Czynność tę powtarzasz tak szybko, jak możesz, w czasie 30 sekund.

 

Wynik: liczba poprawnych siadów wykonanych w czasie 30 sek.

 

Uwagi: Próbę wykonujesz tylko jeden raz. Przy samodzielnym wykonaniu siadów z leżenia nogi powinny być unieruchomione poprzez włożenie ich np. pod szafę, fotel, czy tapczan itp. Przez cały czas trwania próby musisz mieć ręce splecione na karku, nogi w stawach kolanowych ugięte pod kątem prostym (90 stopni), plecy za każdym razem muszą powracać do pozycji wyjściowej, tak aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem. Używanie łokci do odpychania się od podłoża nie jest dozwolone.

test brzuch rys

CHŁOPCY

Normy i oceny dla chłopców w siadzie z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (ilość powtórzeń)

tabela siad ch 1

DZIEWCZĘTA

Normy i oceny dla dziewcząt w siadzie z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (ilość powtórzeń)

tabela siad dz 1

Powyższa lekcja realizuje podstawę programową z wychowania fizycznego:
W zakresie wiedzy uczeń:
-rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka
-wykonuje próbę siły mm brzucha
-wymienia kryteria oceny siły w odniesieniu do wybranej próby testowej np. siłę mm brzucha
-wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej
 
W zakresie umiejętności uczeń:
-wykonuje skok w dal z miejsca
-wykonuje próby sprawnościowe
-wykonuje dowolny skok przez przyrząd
-wykonuje wybrane próby kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych
- ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej

Grażyna Kwiecień