wizyt i

Informator 

Zasady usprawiedliwiania i zwalniania z zajęć - zobacz

Wzór zwolnienia - zobacz

 

STOP antybiotykoodporności - zobacz

Kompetencje kluczowe. Informator - zobacz

Jak kochać i wymagać? Poradnik dla rodziców - zobacz

Współpraca z rodzicami. Raport - zobacz

Jak pomóc rozwijać skrzydła? Poradnik - zobacz

Pomagam swojemu dziecku wybrać zawód - zobacz

Rodzice dzieciom - rozmowy o seksualności - zobacz

Reforma edukacji  MEN - DOBRA SZKOŁA - zobacz

Reforma eduakcji - pytania i odpowiedzi KURATORIUM - zobacz

Informator o wszawicy - zobacz

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców - zobacz

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zobacz

List MEN i GIS w sprawie szczepień ochronnych dzieci- zobacz

Żyj zdrowo - wskazówki do ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi w domu - zobacz

Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych - zobacz

Kształcenie na odległość w klasach I - III - poradnik dla rodziców i nauczycieli- zobacz

Zintegrowany Rejstr Kwalifikacji - zobacz

 

Aby otworzyć plik należy posiadać Adobe Reader.
Program można pobrać z tej strony: http://get.adobe.com/reader/