wizyt df

DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021r. – 02 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe w województwie śląskim: 14 - 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.

Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

15 października 2021r. - po odpracowaniu w dniu 11 września 2021r.

12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

24,25,26 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.

 

Dniami wolnymi są również dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ustalonymi przez dyrektora szkoły są:
xxx