26 min2Nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe MEiN na zakup wyposażenia technicznego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w wysokości 60 tyś zł. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. 

26 min

Na potrzeby naszych uczniów zaplanowano na początek zakup drukarki 3D wraz z akcesoriami oraz Wirtualne Laboratorium Chemiczne EMPIRIUSZ.

26 min3


Ten nowoczesny sprzęt ma uatrakcyjnić zajęcia i pozwolić uczniom rozwijać zainteresowania podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych.